Gruntowna Szkoła Skrzypcowa - Leopold Mozart

... z dzisiejszej perspektywy świadomości wykonawstwa muzyki dawnej - dzieło Leopolda Mozarta stanowi - obok podobnych traktatów J.J. Quantza, C.Ph.E. Bacha i D.G. Türeka - interesujące świadectwo XVIII-wiecznej estetyki muzycznej, będąc jednocześnie jedynym dokumentem, dającym tak dokładny opis techniki gry na instrumentach smyczkowych w tym okresie.

Gruntowna Szkoła Skrzypcowa - Leopold Mozart

Opis wydawnictwa

"Dla każdego muzyka, a w szczególności skrzypka, świadomie wykonującego utwory epoki baroku, książka ta jest skarbnicą wiedzy dotyczącej artykulacji, kształtowania dźwięku i frazy, zdobnictwa oraz smyczkowania. "

Katarzyna Jerzewska


Przedruk z oryginału wydania trzeciego, Augsburg 1789 r.
Z przedmową Dawida Ojstracha
oraz objaśnieniami i komentarzem Hansa Rudolfa Junga

Książka do nabycia na: www.nuteusz.pl

Autor/Redakcja Katarzyna Jerzewska - tłumaczenie
Wydawca Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki
ISBN 9788392107811
Rok wydania 2007
Stowarzyszenie Miłośików

Stowarzyszenie Miłośików

Kultury i Sztuki

Poznaj szczegóły