FUNDACJA IM. PROF. TADEUSZA ZGÓŁKI


CELE I ZASADY DZIAŁANIA 
Fundacja  zarejestrowana w KRS dnia 2 grudnia 2022 r. z numerem KRS 0001005996

Celem Fundacji jest:

 1. działanie na rzecz rozwoju i wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. organizowanie, propagowanie i wspieranie projektów artystycznych oraz kulturalnych
 3. rozpowszechnianie wiedzy o języku polskim, o kulturze i sztuce na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 4. propagowanie i wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i artystycznej,
 5. umacnianie nauki języka polskiego, zainteresowanie polszczyzną poprawną, sprawną i sztuką „współbycia” językowego,
 6. inicjowanie oraz wspieranie projektów dotyczących języka polskiego, a także poświęconych polskiej kulturze,
 7. wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych,
 8. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej,
 9. podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych i społecznych między przedstawicielami różnych krajów oraz społeczności,
 11. wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 12. podejmowanie działań na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży poprzez ukazywanie im wartości płynących ze współbycia, uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych z myślą o nich.

 1. prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (1945-2021) - profesor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logiki i metodologii nauk na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktor honoris causa Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Archangielsku. Współzałożyciel polonistyki w tymże Uniwersytecie. Autor i redaktor licznych publikacji, współprzewodniczący polsko-amerykańskiej Rady Naukowej polskiej edycji Encyklopedia Britannica w Chicago, zastępca redaktora naukowego i autor haseł 50-tomowego Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny. Członek Państwowej Komisji Certyfikacyjnej Poświadczającej Znajomość Języka Polskiego jako Obcego. Laureat wielu nagród i wyróżnień.Kalendarz


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bernoiseze/ftp/mikolajzgolka/cache/templates_c/73ceacbcae11b9a1192de55e225c048608178218_0.file.footer.smarty.php on line 78