Stowarzyszenie Miłośików

Kultury i Sztuki

Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki zostało powołane w 2001 roku jako wynik naukowych, artystycznych i badawczych dążeń założycieli. Od początku swej działalności było skoncentrowane na kultywowaniu i odkrywaniu utraconych, zaginionych tradycji muzycznych Polski. W centrum zainteresowań członków i współpracowników leży szereg zaginionych utworów muzycznych, tekstów literackich i teoretycznych oraz tradycji wykonawczych. Wybitni naukowcy współpracujący ze Stowarzyszeniem dokonali ważnych dla kultury polskiej odkryć muzykologicznych spośród których warto wyróżnić twórczość Benedykta Cichoszewskiego, czy rekonstrukcję pierwszej polskiej opery „Heca, czyli polowanie na zająca”.

Stowarzyszenie Miłośików

Przedmiot przeważającej działalności Stowarzyszenia

Muzycy związani z Miłośnikami Kultury i Sztuki wykonali setki koncertów przybliżając utracone dzieła szerokiej publiczności. Powstał również szereg nagrań fonograficznych na tle których szczególnie odznacza się cykl Musica Restituta poświęcony przede wszystkim XVIII-wiecznym zabytkom muzycznym Wielkopolski. Płyty powstałe we współpracy ze Stowarzyszeniem wielokrotnie były prezentowane na antenie Polskiego Radia, doczekały się wielu znakomitych recenzji, były nagradzane i nominowane do międzynarodowych nagród fonograficznych. Działalność Stowarzyszenia wspierana jest regularnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin oraz prywatnych sponsorów. Miłośnicy są organizatorami festiwali i koncertów w Polsce i za granicą, warto wymienić wieloletni cykl Muzyka w Dawnej Wielkopolsce, Festiwal Händlowski w Poznaniu, Uckermärkische Musik Festwochen, Giżycko Baroque Festival. Stowarzyszenie organizuje również warsztaty, konferencje, sesje naukowe. Warto spośród nich wyróżnić współpracę merytoryczną z Akademią Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na kanwie której pogłębione zostały badania nad twórczością Józefa Elsnera oraz cykliczne sesje naukowo-wykonawcze poświęcone działalności Pohlnische Capelle. Praca członków Stowarzyszenia to również działalność wydawnicza i popularyzatorsko-naukowa w której wyróżnić należy pierwszy polski przekład Szkoły skrzypcowej Leopolda Mozarta.


Przedmiot pozostałej działalności

Organizacja imprez kulturalno-artystycznych takich jak: koncerty, spektakle teatralne, wieczornice, wystawy, wernisaże

Edukacyjna - organizacja szkoleń, kursów i innych zajęć dydaktycznych związanych w sposób bezpośredni z szeroko pojmowaną kulturą

Naukowa - badania nad europejskim dziedzictwem kulturalnym w szerokim aspekcie

Wydawnicza - publikowanie wszelkich pozycji związanych z działalnością edukacyjną, naukową, wychowawczą

Dane stowarzyszenia

Nazwa pełna Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki
Forma prawna Stowarzyszenie
KRS 0000048216
NIP 9721021422
REGON 634233940
Adres siedziby Krośnieńska 1, 60-162
Poznań, Polska

Członkowie

Mikołaj Zgółka Prezes
Jan Gałązka Wiceprezes
Stowarzyszenie Miłośików

Stowarzyszenie Miłośików

Kultury i Sztuki

Poznaj szczegóły