Mikołaj Zgółka

VIORATORIA

Mikołaj Zgółka

Przedmiot przeważającej działalności Stowarzyszenia

Vioratoria jest prywatną inicjatywą podjętą w celu rozwijania kultury i sztuki, a także działalności badawczej, naukowej, wydawniczej oraz ochrony dóbr kultury i tradycji, związanych z szeroko pojętą edukacją humanistyczną.

Odgrywa szczególną rolę w krajowej i międzynarodowej promocji wykonawstwa historycznego, poprzez organizację koncertów, festiwali, kursów, sympozjów, projektów fonograficznych i badawczych, dbając o wysoki poziom wykonawczy i rzetelność naukową.

W dziedzinie językoznawstwa, głównym celem jest inspirowanie i prowadzenie badań nad językiem polskim oraz promocja najcenniejszych tekstów literackich i teoretycznych w kraju i poza jego granicami.

Działalność obejmuje ponadto wsparcie dla edukacji artystycznej oraz przyznawanie nagród i wyróżnień młodym artystom w dziedzinie kultury, nauki i sztuki.


Przedmiot pozostałej działalności

Organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych takich jak: koncerty, spektakle teatralne, wieczornice, wystawy, wernisaże


Edukacyjna - organizacja szkoleń, kursów i innych zajęć dydaktycznych związanych w sposób bezpośredni z szeroko pojmowaną kulturą


Naukowa - badania nad europejskim dziedzictwem kulturalnym w szerokim aspekcie


Wydawnicza - publikowanie wszelkich pozycji związanych z działalnością edukacyjną, naukową

Dane stowarzyszenia

Nazwa pełna VIORATORIA
Forma prawna CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
KRS -
NIP 7811669338
REGON 389542260
Adres siedziby ul. Czerniejewska 4/2, 61-038 Poznań

Członkowie

Mikołaj Zgółka Właściciel
Mikołaj Zgółka

Mikołaj Zgółka

VIORATORIA

Poznaj szczegóły