prof. dr hab. Tadeusz Zgółka "Eseje"

(...) Wywody myślowe Autora esejów błyskotliwe, acz niezwykle logicznie ukazuję te fragmenty świata i ludzkiej egzystencji, wobec których nie możemy pozostawać obojętni. Dociekliwe i nieskrępowane rygorami naukowymi skojarzenia, pytania, czy tematy podnoszone w niniejszym zbiorze zapraszają Czytelnika - z jednej strony - do refleksji nad słowami, których nie dostrzegamy, a które pełnią ważką rolę w przekazywaniu wiedzy o świecie, o stanach emocjonalnych człowieka etc. - z drugiej zaś - pokazują Czytelnikowi tematy fundamentalne, takie jak: dostojność, godność, mądrość, wiara, wiedza, miłość, szczęście, przemijanie, które od wieków towarzyszą ludzkości (...)                                                                      z Eseje w eseju Haliny Zgółkowej 

prof. dr hab. Tadeusz Zgółka "Eseje"

Opis wydawnictwa

Tadeusz Zgółka (1945-2021) - profesor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logiki i metodologii nauk na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktor honoris causa Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Archangielsku. Współzałożyciel polonistyki w tymże Uniwersytecie. Autor i redaktor licznych publikacji, współprzewodniczący polsko-amerykańskiej Rady Naukowej polskiej edycji Encyklopedia Britannica w Chocago, zastępca redaktora naukowego i autor haseł 50-tomowego Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny. Członek Państwowej Komisji Certyfikacyjnej Poświadczającej Znajomość Języka Polskiego jako Obcego. Laureat wielu nagród i wyróżnień.


Zamówienia: vioratoria@mikolajzglka.pl 

Autor/Redakcja prof. dr hab. Tadeusz Zgółka
Wydawca VIORATORIA
Rok wydania 2022

Kalendarz


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bernoiseze/ftp/mikolajzgolka/cache/templates_c/73ceacbcae11b9a1192de55e225c048608178218_0.file.footer.smarty.php on line 78