Aspekty retoryki w muzyce skrzypcowej

Problem wykonawstwa historycznego, który znajduje się za sprawą retoryki muzycznej w centrum dociekań tej książki, okazuje się w moim mniemaniu nie tylko dążeniem do prawdy wykonawczej, znajdowaniem środków interpretacyjnych, próbą dookreślenia warunków współczesnej prezentacji dzieła muzycznego.

Aspekty retoryki w muzyce skrzypcowej

Opis wydawnictwa

Praktyka historyczna nie może obecnie skupiać się wyłącznie na szczegółach technicznych - materiałach źródłowych, szerokiej znajomości kontekstu powstania dzieła, doprecyzowania instrumentarium zbudowanego wedle określonej wiedzy historycznej, znajomości literatury teoretycznej z danego okresu.  Istota tych elementów winna być bardziej niż oczywista. Wszystkie te najdrobniejsze szczegóły okazują się niewystarczające dla interpretatora i odbiorcy muzyki dawnej. Świadomość wykonawcza nakazuje pójść jeszcze o krok dalej, po to, aby zdobyć się na refleksję, czym właściwie wykonawstwo historyczne jest w XXI wieku.

                                                                                                    Mikołaj Zgółka

Książka do nabycia na stronie www Salonu Muzycznego Henglewscy:  www.henglewscy.com.pl

Autor/Redakcja Mikołaj Zgółka
Wydawca Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
ISBN 978-83-65727-06-0
Rok wydania 2016
Stowarzyszenie Miłośików

Stowarzyszenie Miłośików

Kultury i Sztuki

Poznaj szczegóły