Polski Narodowy Chór Młodzieżowy | wykład "Geneza i historia związków pomiędzy muzyką i słowem"

2021-07-07 | Środa 20:00 - 22:00
Park Hotel Diament Wrocław
Muchoborska 10, 54-424 Wrocław

Wykonawcy

Sesja wokalno-instrumentalna
Wrocław, 6–11 lipca 2021

Koncert:
11 lipca 2021 r., Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

Program:
J. Haydn Stworzenie świata – oratorium Hob. XXI:2

Wykonawcy:
Andrzej Kosendiak – dyrygent
Bożena Bujnicka – Gabriel (sopran)
Krystian Adam Krzeszowiak – Uriel (tenor)
Paweł Horodyski – Rafael (bas)
Natalia Rubiś – Ewa (sopran)
Jerzy Butryn – Adam (bas)
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie chóru
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Marek Wroniszewski – przygotowanie orkiestry


Program

Zajęcia w ramach sesji:
o    próby kwartetowe, sekcyjne, tutti (prof. dr hab. Andrzej Kosendiak, dr. hab. Agnieszka Franków-Żelazny, prof. AMKL)
o    kursy wokalne i indywidualne lekcje śpiewu:
•    prof. dr hab. Ewa Biegas – soprany
•    prof. dr hab. Urszula Kryger – alty
•    Krystian Adam Krzeszowiak – tenory
•    Fulvio Bettini – basy
o    dr Amelia Golema – warsztaty psychologiczne
o    dr Grażyna Draus – wykład „Stworzenie świata” Józefa Haydna – od inspiracji do inscenizacji,
o    dr hab. Mikołaj Zgółka – wykład Geneza i historia związków pomiędzy muzyką i słowemPolski Narodowy Chór Młodzieżowy | wykład
Stowarzyszenie Miłośników

Stowarzyszenie Miłośników

Kultury i Sztuki

Poznaj szczegóły